Espoon talousarvio
Blogi / Espoosta paras paikka asua ja yrittää!

Espoosta paras paikka asua ja yrittää!

Julkaistu:

Espoossa tarvitaan vastuullista taloudenpitoa. Tämä tarkoittaa, että talous on tasapainossa menojen kanssa, kun huomioidaan paitsi nykyhetki myös tulevaisuus. Siksi kasvava velan otto ei yksinään voi olla kestävää taloudenpitoa. Koronapandemian tapaiset tilanteet ovat luonnollisesti poikkeuksia, mutta kun arki palaa hiljalleen normaaliin, pitää myös talouspolitiikassa palata kestävän talouden linjalle. Vastuullinen talous huomioi myös hyvinvoinnit sekä ympäristön.

Espoo on investoinut viime vuosina merkittävästi kaupungin kasvuun ja joukkoliikenteeseen. Se on samalla tarkoittanut kaupungin velkaantumista. Espoon talous pitää tasapainottaa niin, että investoinnit pystytään maksamaan takaisin ja että käyttömenoihin ei käytetä enempää rahaa kuin tienataan. Keskeinen osa kaupungin hyvää taloutta on se, että jatketaan vahvaa elinkeinopolitiikkaa, joka luo lisää työpaikkoja ja verotuloja. Palveluissa pitää huomioida myös henkilöstön työhyvinvointi ja hyvä laatu, kuten asiakastyytyväisuus. Tavoitteenani on, että Espoo on paras paikka asua ja yrittää sekä nykyisille että tuleville espoolaisille asukkaille, yrittäjille ja yrityksille.

Tehdään Espoosta paras paikka asua ja yrittää!

Ei veronkorotuksille

Suomessa verotuksen taso on jo muutenkin korkea ja kokonaisveroastetta pitäisi ennemminkin saada alas. Vastustan kunnallisveron ja kiinteistöveron samoin kuin eri palvelumaksujen korotusta.

Esitetty sote tulisi espoolaisille kalliiksi

En kannata esitettyä sote-mallia, koska se nostaisi espoolaisten kustannuksia ja heikentäisi hoitoa. On arvioitu, että sote-uudistus nostaisi Espoon kuluja kymmenillä miljoonilla euroilla vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa vähemmän työpaikkoja terveydenhoitoon. Kaupungin velkataakka ei pienenisi soten myötä lainkaan eikä se vähentäisi juurikaan kaupungin investointien tarvetta tulevaisuudessa, joten kaikkinensa huono yhtälö. Soten myötä me espoolaiset saisimme isomman laskun maksettavaksi ja sen vastineeksi vähemmän palveluita. Järjetöntä!

Soten myötä me espoolaiset saisimme isomman laskun maksettavaksi ja sen vastineeksi vähemmän palveluita. Järjetöntä!

Aiempina vuosina puhuttiin siitä, että onko meillä varaa olla ilman sotea. Ja sillä perusteella tätä nykyistä mallia yritetään runtata läpi. Nyt kysymys kuuluu: Onko meillä varaa soteen? Espoon osalta vastaus on yksinkertainen: Ei. Soten myötä Espoo rahoittaisi yhä enemmän muuta Suomea. Eli vähemmän palveluita espoolaisille.

Tehdään Espoosta paras paikka asua ja yrittää!

Espoosta Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki

Kaavoituksen ja lupapalveluiden pitää toimia ja niitä pitää sujuvoittaa ja nopeuttaa. Yrityksille pitää löytyä toimitiloja ja osaavaa työvoimaa. Koska Espoo kilpailee muiden – erityisesti lähialueen – kuntien kanssa, on tärkeä, ettei verotaso nouse. Asenneilmapiirin pitää olla yrittäjämyönteinen.

Espoosta paras paikka asua

Asuntopolitiikalla on suuri merkitys elinvoimalle. Kaavoitus, tonttipolitiikka ja lupaprosessien tehokkuus ovat tässäkin ratkaisevia. Paras tapa edistää asuntorakentamista on parantaa yksityisen, markkinaehtoisen asuntotuotannon edellytyksiä. Julkinen asuntotuotanto ei voi eikä sen tarvitse riittää asuntotavoitteisiin, mutta sillä on tärkeä rooli erityisryhmien asuntotarpeeseen vastaamisessa.

Täydennysrakentaminen pitää saada käyntiin nykyisten asuinalueiden elinvoiman takaamiseksi ja olemassa olevan palveluverkon hyödyntämiseksi. Täydennysrakentaminen ei edellytä kaupungilta investointeja, mutta mahdollistaa osaltaan kaupungin kasvun. Täydennysrakentamisessakin tulee pitää huolta siitä, että lähialue pysyy kaikille turvallisena ja viihtyisänä. Espoon asukkailla pitää jatkossakin olla vain muutama askel lähiluontoon.

Viranomaisten ja rakennuttajien yhteistyötä pitää kehittää. Kaavoituksen tulee olla ennakoitavampaa ja nykyistä läpinäkyvämpää asukkaille päin. Tämä voidaan toteuttaa kehittämällä verkkopalvelua ja vuorovaikutteisuutta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kuullaan lähialueiden asukkaiden huolet sitä paremmin ne voidaan ottaa huomioon.

Lisää julkaisuja

13.9.2021

Valtuustoaloitteeni sähköautojen latausverkoston riittävyydestä Espoossa

Jätän ensimmäisen valtuustoaloitteeni maanantaina 13.9.2021. Aiheena on sähköautojen latausverkoston riittävyys Espoossa. Toivottavasti aloitteeni saa kannatusta. Tässä aloitteeni kokonaisuudessaan. Valtuustoaloite sähköautojen

5.8.2021

Koronapassi nopeuttaisi palaamista normaaliin, turvallisesti

Monet palveluntarjoajat ovat olleet koronan takia kovilla. Konkursseiltakaan ei olla vältytty. Kaikki me haluamme palata normaaliin. Turvallisuus on kuitenkin ykkösasia. Voisiko ratkaisu olla koronapassi?

13.6.2021

Koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan pitää puuttua heti

Kukaan ei saa joutua tilanteeseen, että koulussa ei ole turvallista olla. Koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan pitää puuttua heti. Espoossa pitää pikaisesti ottaa kokeiluun niin sanottu Etelä-Karjalan malli. Lainvastaisia tekoja ei saa katsoa sormien läpi, koska se on uhria kohtaan väärin ja samalla se antaa väärän signaalin tekijälle.